Оптимізація оподаткування

Ми пропонуємо практичні рішення в галузі оподаткування, які ґрунтуються на широких знаннях і досвіді наших фахівців, а також на розроблених нами методологіях. Розробляючи процедури оптимізації, ми здійснюємо їхнє впровадження, обслуговування, моніторинг і поточний супровід. Це дозволяє вчасно реагувати на будь-які зміни в законодавстві або діловій практиці й оперативно вносити необхідні коригування в роботу.

В роботі з нашими Клієнтами і партнерами ми пропонуємо законні, перевірені і надійні способи податкового планування, засновані на застосуванні різних податкових режимів, ефективному використанні податкових пільг, грамотній побудові структури підприємства або холдингу.

Податковий консалтинг дозволяє зробити податкові платежі рівномірними і помірними, тобто таким, що забезпечать Вам репутацію акуратного платника податків при зниженні загального податкового тягаря до прийнятних розмірів. Ми не пропонуємо сумнівних схем повного уникнення окремих податків. Набагато ефективніше з погляду довгострокового розвитку бізнесу вибудувати загальну модель оподаткування в залежності від виду діяльності Вашої компанії і привести у відповідність з цією моделлю договірну базу, внутрішні організаційні документи, елементи облікової політики і систему внутрішнього контролю.

Як правило, розробці такої моделі передує податковий аудит - аналіз галузевих особливостей, діючої договірної бази і поточного податкового обліку.

Перший етап оптимізації оподаткування – усунення системних помилок у податковому обліку і забезпечення необхідної якості первинних документів за підсумками податкового аудиту. Це позбавить Вас сюрпризів у виді штрафів при податкових перевірках.

Другий етап оптимізації оподаткування – розробка нової моделі сплати податків і реформування договірної бази й облікової політики. Цілком можливо, що нова модель буде потребувати розподілу функцій Вашого бізнесу між різними юридичними особами або, навпаки, ліквідації зайвих ланок бізнесу-процесу.

Третій етап оптимізації оподаткування – розробка механізмів регулювання рівномірності і розмірів сплати податків для створеної моделі.

Проводячи оптимізацію податків за нашими рекомендаціями, Ваша компанія не тільки знизить обсяги платежів по основних податках, але й здобуде імідж сумлінного платника податків в очах державних органів і партнерів.